JELKOT ÜZERİNE CAM ELYAF UYGULAMASI


Herhangi bir yöntemle kalıp üzerine uygulanan jelkotun yeterli sertliğe ulaşmasından sonra elyaf uygulamasına geçilir.

• -- Elde edeceğimiz ürün kalıbı çok girift ise ilk kat olarak kolay işlenebilen (ıslanabilen) ince lifli cam elyaf uygulanır.

• -- Kalıp boyutuna göre biraz büyükçe kesilen yüzey tülü veya 300gr/m 2 'lik ince lifli cam elyaf ağırlığının 2 katı kadar ürüne uygun olan polyester alınır.

• -- Polyestere %1 hızlandırıcı (%1'lik Co) ilave edilip karıştırıldıktan sonra %1 MEK-Peroksit ilave edilip karıştırılır.

Değişik polyesterlerde ve değişik uygulamalarda bu oranlar kobalt için %0.3 - % 3 Mek Peroksitler için %0.5 - % 2 sınırları içinde eklenebilir.

• -- Kobaltın fazla ilave edilmesi jel zamanını kısaltır. Ancak son sertlik zamanına bariz etkisi görülmez.

• -- Mek Peroksit ilavesinin fazlası ise jel zamanını biraz kısalttığı halde, son sertlik (kür zamanı) çok fazla kısaltır.

• -- Sertleşmeye hazır duruma gelmiş polyester bir fırça yardımıyla jelkotlu kalıp yüzeyine çok ince olarak sürülür.

• -- Daha sonra takviye malzemesi kalıbın içine yerleştirilir.

• -- Artan polyester bir keçe rulo ya da fırça yardımıyla cam elyafın ıslatılmasında kullanılır.

--- Burada dikkat edilmesi gereken nokta polyester ile ıslanmış cam elyafının belli bölgelere fazla yığılmamasıdır. Fırça kullanılıyorsa, dikey olarak bastırma şeklinde ve hafif darbelerle elyaf ıslatılmaya çalışılmalıdır. Rulo kullanılıyorsa fazla bastırarak kullanılmamalıdır aksi taktirde polyester tarafında ıslatılmış elyafın bağlayıcısı çözülmüş olduğundan kolaylıkla kayabilir.

--- Dikkat edilmesi gerek diğer nokta da ilk katta hiç hava bırakılmaması gerektiğidir. Görülen hava kabarcıkları fırça veya metal rulo ile dışarı atılmalıdır.

--- Burada kullanılacak metal rulolar değişik çaplarda olabilir. Kenar ve köşelerde ince tipte olanlar tercih edilmelidir. Bu rulolar yan yana dizilmiş halka görünümündedir ve aradaki boşluklar hava kabarcıklarının atılmasını kolaylaştırır. Aynı maksatla kirpi rulolarda kullanılabilir.

• -- İlk kat cam elyaf takviyesi bittikten sonra 2. ve 3. katlara devam edilebilir. Ancak girintili çıkıntılı kalıplarda henüz sertleşmemiş ilk kat üzerinde çalışmak tekrar hava kabarcıkları oluşmasına sebep olabilir. Bu sebeple fazlaca girintili kalıplarda ilk katın sertleşmesi tamamlandıktan sonra diğer katlara geçilmesi daha uygundur. İlk kattan sonra uygulanacak cam elyaf takviyeleri için aynı kurallar geçerlidir. Kullanılacak cam elyaf kalınlığı (birim alan ağırlığı) giderek artırılır. Mekanik mukavemetin yüksek olması gereken CTP ürünlerde bir kat cam elyaf keçe bir kat cam elyaf dokuma kullanılması tercih edilir. Ancak dokuma kullanıldığı takdirde polyester/cam dokuma oranı 1/1 olmalıdır. Çok kalın CTP çalışmalarında 3 - 4 kat elyaf uygulamasında sonra bu katların sertleşmesi beklenip daha sonra tekrar 3 - 4 kat tatbiki yapılmalıdır. Aksi halde 7 8 katın aynı anda işlenmesi halinde polyester bir blok oluşturmuş olacağından sertleşme sırasında açığa çıkan ısı ürün içinde çatlaklara veya iç gerilmelere neden olabilir.

• -- Yeterli kalınlığa eriştikten sonra tam sertleşme oluşmadan kalıp dışına taşan parçacıklar kesilir ve CTP ürünün olgunlaşması beklenir. Barkol sertliğinin 50 - 60'a ulaşması (Barber Collman Impressor 935 ile) başka bir deyişle kopolimerizasyonun % 75 - % 85 tamamlanmış olması kalıptan ürünün çıkabilmesi için yeterli sertliktir.

• -- Ancak CTP ürünün son sertliğe ulaşması için oda sıcaklığında 20 - 25 gün beklemek gerekecektir.

 

--- Bu süre içinde CTP ürünün deforme olmaması için mastarlamak gerekmektedir. Şayet son sertliğe ulaşmak için 20-25 gün beklemek istenmiyorsa kalıptan çıkardıktan 24 saat sonra yine mastarlanmış olarak 80 - 90°C'da 2-3 saat tutmak gerekir ancak bundan sonra CTP malzeme fiziksel ve kimyasal en yüksek dayanım değerlerini kazanır. Aşağıda değişik sıcaklıklarda post-kür zamanı gösterilmektedir. 40°C'de 30 saat olan kür zamanı 90°C'de 2-3 saate inmektedir. Post kür işleminden sonra polyester - stiren kopolimerizasyon reaksiyonu %94 - %96 tamamlanmış demektir

 
FİL DERİSİ GÖRÜNÜMÜ
JELKOT RENGİNİN REÇİNEYE TRANSFERİ
YÜZEYDE DÜZENSİZ DALGALANMA
JELKOT YÜZEYİNDE KÜÇÜK BOMBELER VEYA OZMOTİK BOMBELER
YILDIZ ÖRÜMCEK ÇATLAKLAR (ARKADAN DARBE)
GERİLME ÇATLAKLARI
BURULMA ÇATLAKLARI
YÜZEYDE DÜZENSİZ ÇATLAKLAR
ELYAF DOKUSU GÖRÜNTÜSÜ
AKMA VE KAYMA
YÜZEYDE KRATERLER / BALIK GÖZÜ
PİGMENT RENK AYRIŞMALARI
YÜZEYDEN AYRILMA (ELYAF UYGULAMASINDAN ÖNCE)
YÜZEYDE POROZİTE / MİKRO DELİKLER
REÇİNE AYRILMASI / YIRTILMASI YATAY İZLER
REÇİNE AYRILMASI / YIRTILMASI DİKEY  İZLER
YETERSİZ ÜRÜN PARLAKLIĞI
PORTAKAL KABUĞU GÖRÜNÜMÜ / DÜŞÜK YAYILMA
SARARMA (SON KULLANICIDA)